Aktualne projekty EiT

Projekt From Scientists to Innovators for Industry / SCI FI to 3-miesięczny kurs składający się z modułów online, seminariów, sesji mentorskich i wydarzeń stacjonarnych. Cykl szkoleń kierowany jest do doktorantów i młodych naukowców, którzy są zainteresowani rozpoczęciem kariery w przemyśle lub rozpoczęcia współpracy z przemysłem w ramach swoich badań.

 Podczas tego 3 miesięcznego kursu uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie: zagadnieniami:
– komunikacji i współpracy,
– zrozumienia potrzeb klienta, myślenia projektowego i prototypowania,
– zarządzania strategicznego,
– rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia,
– zarządzania projektami,
– zarządzania operacyjnego,
– finansami i dostępem do rynku.
Dodatkowo przewidziane są moduły o następującej treści: własność intelektualna, regulacje dotyczące urządzeń medycznych i transformacja cyfrowa.

Wszystkie działania organizowane są we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i partnerami przemysłowymi z Europy. Członkiem konsorcjum jest Gdański Uniwersytet Medyczny oraz: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Universiteit Maastricht (Holandia), National University of Ireland (Irlandia), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Karolinska Institutet (Szwecja), University of Copenhagen (Dania), Boehringer Ingelheim RCV (Austria), Philips Electronics (Holandia), Asociatia INIT with the FreshBlood HealthTech Community (Rumunia), DEX Innovation Centre (Czechy), MADoPA (Francja), Roche (Dania).  

W marcu 2023 roku rozpocznie się nabór do 3 edycji programu.