EIT czyli Europejski Instytut Innowacji i Technologii jest niezależną jednostką Unii Europejskiej, mająca za zadanie wzmocnienie zdolności Europy do innowacji poprzez wsparcie współpracy przedsiębiorców i innowatorów z nauką i biznesem. EIT powstało w 2008 r. i stanowi integralną część programu Horizon 2020 oraz Horizon Europe.

EIT Health jest jedną z 8 Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC, która koncentruje się na działaniu rozwoju innowacji w medycynie i opiece zdrowotnej.

Gdański Uniwersytet Medyczny od 2018 pełni rolę ośrodka koordynującego inicjatywę Regionalnego Programu Innowacji w ramach projektu EIT Health, którego zadania uczelnia realizuje poprzez Centrum Transferu Technologii.

Od 2021 roku Gdański Uniwersytet Medyczny jest Partnerem Zrzeszonym Europejskiego Instytutu innowacji i Technologii w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej.

Przystąpienie do EIT Health jako Partner otwiera dodatkowe możliwości rozwoju w zakresie aplikowania do innowacyjnych projektów badawczych realizowanych w międzynarodowych zespołach. Projekty o wymiarze naukowo-gospodarczym mają wpływ na wzmocnienie współpracy akademicko-przedsiębiorczej, jak również wpływają na rozwój w zakresie opieki zdrowotnej.

EIT: https://eit.europa.eu

EIT Health: https://eithealth.eu/