Komercjalizacja pośrednia

to obejmowanie lub nabywanie udziałów bądź akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami

Proces komercjalizacji pośredniej jest  prowadzony przez uczelnię poprzez spółkę celową Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Spółka celowa – jednoosobowa spółka kapitałowa, której wyłącznym właścicielem jest uczelnia wyższa, spółka celowa jest utworzenia głównie w celu obejmowania udziałów/akcji w spółkach celem wdrażania wyników B+R powstałych na uczelni. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym spółką celową jest Centrum Innowacji Medycznych w której 100% udziałów należy do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spin-off – przedsiębiorstwo założone przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej, doktoranta lub studenta w celu komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych pomysłów lub technologii, zależne organizacyjnie lub formalno-prawnie lub finansowo lub infrastrukturalnie od jednostki macierzystej

Spin-out – przedsiębiorstwo założone przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej, doktoranta lub studenta w celu komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych pomysłów lub technologii, niezależne organizacyjnie lub formalno-prawnie lub finansowo lub infrastrukturalnie od jednostki macierzystej