Zapraszamy do zapoznania się z aktualną bazą wynalazków, możliwościami uzyskania dofinansowania zewnętrznego na współpracę z GUMed oraz  wyszukiwarką aparatury specjalistycznej dostępnej w Związku Uczelni Fahrenheita.

Baza Wynalazków GUMed

Dofinansowanie zewnętrzne

Wyszukiwarka aparatury FarU