Komercjalizacja bezpośrednia

to sprzedaż przez uczelnię wyższą wyników B+R lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how,

w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy

Umowa zbycia praw – sprzedaży

Następuje przejście pełni praw z uczelni na podmiot trzeci

Umowa licencyjna

Udzielenie przez uczelnię upoważnienia do korzystania z technologii podmiotowi trzeciemu na określonych w umowie zasadach oraz w określonym czasie