Aktualności

Podsumowanie konferencji „Uczelnie Otwarte na Innowacje”

Konferencja pt. Uczelnie Otwarte na Innowacje odbyła się 10 marca 2023 r. w Atheneum Gedanense Novum GUMed. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lidera projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjantów: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego…

Czytaj dalej

Inkubator GUMed – wyniki drugiego naboru wniosków.

Trzy projekty naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymały dofinansowanie badań w ramach drugiego naboru wniosków w działaniu Inkubator GUMed. W oparciu o wyniki Oceny Formalnej i Oceny Komitetu Inwestycyjnego finansowanie zostało przyznane następującym projektom: 1. Badania in vivo oraz opracowanie prototypu…

Czytaj dalej

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”. Podczas…

Czytaj dalej

Wynalazki GUMed na targach ARAB HEALTH 2023

Przedstawiciele Centrum Transferu Technologii zaprezentowali ofertę technologiczną GUMed podczas targów typu „science to business”. Centrum Transferu Technologii po raz kolejny zaprezentowało wynalazki GUMed podczas targów medycznych. Tym razem były to targi ARAB HEALTH 2023, które odbyły się w dniach od…

Czytaj dalej

Patent na wynalazek GUMed

Prof. dr hab. Ivan Kocić oraz dr Izabela Rusiecka z Katedry i Zakładu Farmakologii GUMed uzyskali patent na wynalazek „Nowe związki wankomycyny i TP10, sposób ich otrzymywania, kompozycja oraz zastosowanie w leczeniu przeciwbakteryjnym”. Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny biokoniugat stanowiący połączenie…

Czytaj dalej
1 2 3