Aktualności

Transfer Technologii

Transfer technologii odnosi się przede wszystkim do procesu przenoszenia wyników badań naukowych, wiedzy i technologii z jednej organizacji do drugiej, zazwyczaj z instytucji akademickich lub ośrodków badawczych do przemysłu komercyjnego. Do efektów tego procesu można zaliczyć między innymi szybsze wdrażanie…

Czytaj dalej

Pierwszy patent europejski o jednolitym skutku dla GUMed

Z przyjemnością informujemy, iż  Europejski Urząd Patentowy (EPO) po raz pierwszy w historii udzielił patentu europejskiego o jednolitym skutku (Unitary Patent, UP) dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wynalazek pt. ”Novel method for the isolation of biogenic amines from biological matricles”….

Czytaj dalej

Biotech Horizons Business Edition 2024

Zapraszamy do udziału  w konferencji „Biotech Horizons The First”, która przeznaczona jest dla osób zainteresowanych szeroko pojętą biotechnologią, w tym dla studentów uczelni medycznych. Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2024 r. w godz. 10:00-15:00 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (CKD…

Czytaj dalej

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca osoby posiadające doświadczenie i wiedzę specjalistyczną do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej. Spośród zarejestrowanych zgłoszeń, Komisja Europejska wybiera ekspertów, którzy będą wspierać Komisję w opracowywaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w…

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (ang. International Day of Women and Girls in Science). Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/70/212 z dnia 22 grudnia 2015 roku na wniosek ONZ do Spraw…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 7 8 9 10