Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. to spółka celowa, w której jedynym udziałowcem jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Spółka została powołana przez uczelnię do zarządzania prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami własności przemysłowej. Głównym celem Centrum Innowacji Medycznych jest komercjalizacja wynalazków i wdrażanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w GUMed. Realizujemy ten cel poprzez tworzenie nowych spółek kapitałowych (spin off) lub obejmowanie udziałów/akcji w już istniejących spółkach.

naukowiec
Jesteś naukowcem GUMed i masz pomysł na biznes?
przedsiębiorca
Jesteś przedsiębiorcą i szukasz rozwiązania swojego problemu?
współpraca z Centrum Innowacji Medycznych
Chcesz współpracować z uczelnią nad nowymi rozwiązaniami?