Transfer technologii to proces przekazywania przez jednostkę naukową wiedzy, technologii, rozwiązań podmiotowi, który wyraża chęć zastosowania jej w  praktyce gospodarczej.

Krok po kroku informacje o ścieżkach oraz etapach w procesie komercjalizacji.

Informacje jak dokonać zgłoszenia rezultatów prac naukowych do ochrony własności intelektualnej

Aktualnie finansowania dla projektów innowacyjnych