Centrum Transferu Technologii GUMed


dr Katarzyna Waligóra-Borek

p.o. Dyrektora CTT
katarzyna.waligora-borek@gumed.edu.pl

dr n.med. Joanna Borzyszkowska

starsza specjalistka
joanna.borzyszkowska@gumed.edu.pl

Marcin Stolarek

starszy specjalista
marcin.stolarek@gumed.edu.pl

Joanna Przybytek-Kobierna

młodsza specjalistka
joanna.przybytek-kobierna@gumed.edu.pl

Karolina Irmgard Kądziela

młodsza specjalistka
karolina.kadziela@gumed.edu.pl


Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.


dr n.med. Krzysztof Chlebus MBA FESC

Prezes