Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Szkolenie on-line „Ochrona własności intelektualnej”

17 kwietnia @ 10:00 12:00

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej serdecznie zapraszają na szkolenie online, pt. "Ochrona własności intelektualnej".

Data: 17.04.2024 r.
Godzina: 10:00 - 12:00
Rejestracja: https://tiny.pl/d7f71 [1]

Tematyka spotkania:
Dowiedz się, jakie są możliwości ochrony i jak funkcjonuje system ochrony własności przemysłowej. Poznaj pojęcia związane z własnością intelektualną, jej ochroną, wykorzystaniem i komercjalizacją.

Plan szkolenia:

Wprowadzenie:
Informacje o Horyzoncie Europa dla przedsiębiorców
Ekosystem wsparcia wnioskodawców i beneficjentów
Ochrona własności intelektualnej:
Rola ochrony własności intelektualnej
IP w Horyzoncie Europa

Szkolenie poprowadzą:

Piotr Zakrzewski - Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej
Polskiej, Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja
administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora
Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie
Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i
projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu
upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych
(dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III
Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół
większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia
Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej
(zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia
komercjalizacji i transferu technologii).

Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych
adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i
przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami
niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie
Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.

Agnieszka Banrowska - Koordynatorka ds. doradztwa dla firm, Centrum
Projektów Badawczych Unii Europejskiej - Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN. Pracuje na pograniczu biznesu i nauki w
dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej.
Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów
badawczych, wdrożeniowych i akceleracyjnych. Specjalizuje się w
zagadnieniach związanych z komercjalizacją, transferem technologii,
pozyskiwaniem funduszy, realizacją prac badawczych, wdrożeniowych,
akceleracyjnych i szkoleniowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z
obszaru własności intelektualnej, budowania strategii, rozwoju
produktów i pozyskiwania środków finansowych. Praktyk w przygotowaniu
strategii, analiz rynku oraz wniosków aplikacyjnych, w tym do
konkursów Komisji Europejskiej. Absolwentka Programu TOP 500
Innovators.

Wydarzenie odbędzie się online.