Innovation Days 2019

EIT Health INNOVATION DAYS

EIT Health Innovation Days to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w 14 regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w całej Europie. W Polsce taką funkcję pełni Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez Centrum Transferu Technologii.

Inicjatywa Innovation Days angażuje zarówno środowisko akademickie z wszystkich trójmiejskich uczelni, w tym wykładowców, studentów, absolwentów i doktorantów, jak i sferę biznesu (start-upy, firmy, trenerów przedsiębiorczości i socjotechnik).

Idea przedsięwzięcia opierała się na selekcji 10 interdyscyplinarnych zespołów (3-4 osobowych) o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach (między innymi: studenci kierunków medycznych, informatycznych, społecznych), które brały udział w konkursie o tematyce z ang. ‘Bringing Care Home’. Podczas dwóch bloków warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat ‘Design thinking’ – procesu pobudzania kreatywnego myślenia projektowego oraz ‘Pitching’ – zwięzłej formy audio-wizualnej prezentacji pomysłu. Wytypowane grupy miały okazje zaprezentować swoje pomysły/prototypy przed gronem jury.

Członkowie jury jako przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin (profesorowie trójmiejskich uczelni, psychologowie, trenerzy przedsiębiorczości, biznesmeni) wybiorały trzy zwycięskie zespoły. Laureaci pierwszej nagrody wzieli również udział w Winners event, organizowanym przez Imperial College i mieli szansę powalczyć o nagrodę główną w gronie zwycięzców z pozostałych 14 regionalnych ośrodków (RIS).

Do udziału w konkursie zapraszaliśmy studentów, absolwentów i doktorantów kierunków medycznych, biotechnologicznych, społecznych, informatycznych oraz związanych z zarządzaniem z wszystkich trójmiejskich uczelni.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi przez: Marszałka WP, Rektora GUMED, Rektora PG, Rektora UG.

Wydarzenie zostało objęte patronatami medialnymi przez: TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, mamstartup.pl.