Morning Health Talks

EIT Health Morning Health Talks (MHT) to seria wysoko pozycjonowanych wydarzeń organizowanych dwa razy w roku, w 17 krajach kwalifikujących się do udziału w EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS). Mają one na celu inicjowanie prowokujących do myślenia dyskusji na najpilniejsze tematy związane z wdrażaniem innowacji w sektorze opieki zdrowotnej oraz stworzenie środowiska networkingowego dla działających w nim profesjonalistów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

W 2020 roku Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadził cykl spotkań w ramach Morning Health Talks, na których zostało zaprezentowane podejście klinicystów do wykorzystywania sztucznej inteligencji. Jednym z prelegentów był dr Łukasz Znaniecki z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed. Doświadczeniami w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań podzielił się specjalista w zakresie Machine Learning. Zostały również przybliżone możliwości w zakresie finansowania projektów dotyczących sztucznej inteligencji, a specjaliści odpowiadali na bieżące pytania uczestników.

Cykl spotkań w ramach Morning Health Talks poruszał następujące tematy:
– „Przyszłość medycyny wzmocniona sztuczną inteligencją (AI)”,
– „Out of the box – innowacje medyczne”,
-„Networking i innowacja. Jak budować relacje  biznesowe?”,
-„Współpraca z EIT Health”.

Poniżej zostały umieszczone nagrania ze spotkań.