Transfer technologii to proces przekazywania przez jednostkę naukową wiedzy podmiotowi, który wyraża chęć zastosowania jej w praktyce gospodarczej.

Transfer technologii możliwy jest m.in. dzięki jednostkom wspierającym kontaktowanie się sfery nauki ze sferą przedsiębiorczości. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym funkcję tą pełni Centrum Transferu Technologii (w skrócie nazywanym CTT), działając pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a  gospodarką. Zadaniem CTT jest wspieranie pracowników naukowych w zakresie rynkowego wykorzystywania wyników badań poprzez udzielanie licencji lub sprzedaż praw do podmiotów zewnętrznych oraz w zakresie tworzenia spółek odpryskowych typu spin off oraz spin out.

CTT GUMed w liczbach

41

Patentów polskich

6

Patentów zagranicznych

3

Spin-offy

Aktywne działania zarówno Centrum Transferu Technologii, jak również spółki celowej Centrum Innowacji Medycznych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania ze środków krajowych oraz międzynarodowych pozwalają na podnoszenie gotowości technologicznej rozwiązań opracowywanych przez pracowników naukowych.

EIT-Health-Logo-Dark_Blue-1
obraz
Slide
Inkubator Innowacyjności 4.0
previous arrow
next arrow

Technologie, które powstają na uczelni są szeroko prezentowane przez brokerów innowacji na targach krajowych oraz międzynarodowych. Aktualna oferta technologiczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest również dostępna w zakładce oferta dla biznesu.

Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym to także wspólnie realizowane na zamówienie firm prace B+R, prace badawczo-usługowe oraz ekspertyzy.