Podział środków finansowych pozyskanych w procesie komercjalizacji

Proces komercjalizacji prowadzony przez Uczelnię:

Twórcom – pracownikom GUMed,  przysługuje 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową.

Proces komercjalizacji prowadzony przez Pracownika:

Uczelni przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez  pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika.