DEROtator R.PAN – Urządzenie do leczenia skrzywień kręgosłupa


DEROtator R.PAN to urządzenie do wykorzystania podczas operacyjnego leczenia skrzywienia kręgosłupa jakim jest skolioza.
Jest to niewielkie narzędzie chirurgiczne, za pomocą którego chirurg chwyta przekrzywione kręgi i obraca je do prawidłowej pozycji. Urządzenie to wyposażone jest w specjalny wskaźnik, dzięki któremu można określić krytyczną siłę korekcyjną, jaką należy zastosować podczas przeprowadzanej operacji. Dzięki temu DEROtator R.PAN umożliwia większą i bezpieczną derotację bezpośrednią kręgosłupa w przebiegu operacyjnego leczenia skoliozy.

Opiekun projektu: Marcin Stolarek