Author name: Katarzyna Waligóra-Borek

IMPACT 2024

W dniach 15-16 maja 2024 w Poznaniu miało miejsce coroczne wydarzenie Impact’24, które dzięki zaproszonym ekspertom i specjalistom przybliża obecne trendy oraz umożliwia zapoznanie się z różnymi poglądami w zakresie takich obszarów jak sztuczna inteligencja, nowe technologie, przemysł 5.0, cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, przemysł kosmiczny, marketing, kultura, biznes oraz wiele innych. Szereg osób ze świata nauki, […]

IMPACT 2024 Read More »

Kierunek Gen AI w medycynie i farmacji

Gen AI – generatywna sztuczna inteligencja. Warto w tym miejscu wyjaśnić różnicę między tradycyjną sztuczną inteligencją a Gen AI.Generatywna sztuczna inteligencja może tworzyć nowatorskie treści, które wydają się być wygenerowane przez ludzi. Mogą to być zarówno spójne teksty jak i realistyczne obrazy, które dostarczają dane w sposób, który kiedyś był możliwy tylko dzięki ludzkiej myśli

Kierunek Gen AI w medycynie i farmacji Read More »

Ochrona wynalazków w GUMed – statystyki

W latach 2019-2023 zostały zgłoszone do ochrony w trybie krajowym, tj. do Urzędu Patentowego RP 30 zgłoszeń wynalazków, przy czym w ostatnim roku – 2023 zostało przygotowanych 8 zgłoszeń patentowych. Obserwowany z roku na rok wzrost ilości zgłoszeń wynalazków do ochrony wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest rosnąca świadomość w zakresie możliwości gospodarczego

Ochrona wynalazków w GUMed – statystyki Read More »

Pomorskie Sztormy 2024!

Trwa głosowanie w tegorocznej edycji Sztormów Pomorza, konkursu organizowanego przez Wyborcza.pl Trójmiasto. W kategorii Sztorm Naukowy nominowani są  dr. hab. Piotr Siondalski i dr Magdalena Kołaczkowska z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej za wynalazek pt. Element do wykonania zastawki serca oraz sposób wytwarzania zmodyfikowanej bakteryjnej celulozy do wytwarzania tego elementu. W 2023 roku

Pomorskie Sztormy 2024! Read More »

Transfer Technologii

Transfer technologii odnosi się przede wszystkim do procesu przenoszenia wyników badań naukowych, wiedzy i technologii z jednej organizacji do drugiej, zazwyczaj z instytucji akademickich lub ośrodków badawczych do przemysłu komercyjnego. Do efektów tego procesu można zaliczyć między innymi szybsze wdrażanie innowacji, ponieważ transfer technologii jest pomostem, który realnie wpływa na budowanie współpracy między środowiskiem akademickim

Transfer Technologii Read More »

Narzędzia do weryfikowania stopnia zaawansowania projektów wdrożeniowych – identyfikacja odbiorcy

Jednym z narzędzi, które umożliwia ocenę zaawansowania rozwoju technologii w sześciu kluczowych aspektach jest metoda KTH Innovation Readiness Level (https://kthinnovationreadinesslevel.com/). Metoda został opracowana w KTH Royal Institute of Technology w Szwecji. Metoda ułatwia ustandaryzowane „mierzenie” innowacyjność oraz wskazuje dalsze możliwe etapy przy użyciu skali. Narzędzie obrazuje rozwój innowacji od pomysłu na wczesnym etapie do innowacji

Narzędzia do weryfikowania stopnia zaawansowania projektów wdrożeniowych – identyfikacja odbiorcy Read More »

Crowdsoursing w badaniach i rozwoju

Możliwości korzystania z metody crowdsoursingu w badaniach i rozwoju ogólne informacje oraz wskazówki, gdzie można szukać inspiracji lub bezpośredniego włączenia się w działania przy użyciu tego narzędzia. Platformy umożliwiające działania szerokiej grupy osób nad wyzwaniami już istnieją, można tu wymienić takie jak IdeaScale, InnoCentive czy Kaggle, umożliwiają one tworzenie głównie firmom projektów opartych na crowdsoursingu.

Crowdsoursing w badaniach i rozwoju Read More »

Crowdsourcing – w grupie siła

Szybko zmieniające się realia oraz zapotrzebowanie na nowe rozwiązania przyczyniają się do tworzenia nowych platform, które mają za zadanie tworzenie kreatywnych, innowacyjnych rozwiązań.  Przykładem tego typu działań mogą być platformy crowdsourcing-owe. Crowdsourcing to połączenia dwóch słów: crowd (z ang. tłum) oraz outsourcing (z ang. zlecenie wykonania usług na zewnątrz) to działanie, które stało się popularne

Crowdsourcing – w grupie siła Read More »

Akcelerator – pierwszy krok dla stat-upu.

Akcelerator jest często pierwszym krokiem dla wielu startupów w ich rozwoju. Dlatego warto przyjrzeć się co wyróżnia programy typu akcelerator oraz jak wygląda aplikowanie. Akcelerator to program dedykowany dla rozwoju start-upu, który oferuje wsparcie i zasoby w celu przyspieszenia wzrostu i sukcesu. Akceleratory działają na zasadzie skoncentrowanego programu rozwoju, który może obejmować mentoring, finansowanie, dostęp

Akcelerator – pierwszy krok dla stat-upu. Read More »

Współpraca uczelni z firmami

Jednym z elementów działalności uczelni jest aktywne wpieranie na rzecz rozwoju gospodarki m.in. w zakresie transferu wiedzy i technologii. W preambule ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawodawca zawarł ten element jako jeden z trzech pryncypiów. Wskazując „zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej w oparciu o następujące pryncypia: – uczelnie oraz inne

Współpraca uczelni z firmami Read More »