Author name: Katarzyna Waligóra-Borek

Crowdsourcing – w grupie siła

Szybko zmieniające się realia oraz zapotrzebowanie na nowe rozwiązania przyczyniają się do tworzenia nowych platform, które mają za zadanie tworzenie kreatywnych, innowacyjnych rozwiązań.  Przykładem tego typu działań mogą być platformy crowdsourcing-owe. Crowdsourcing to połączenia dwóch słów: crowd (z ang. tłum) oraz outsourcing (z ang. zlecenie wykonania usług na zewnątrz) to działanie, które stało się popularne …

Crowdsourcing – w grupie siła Read More »

Akcelerator – pierwszy krok dla stat-upu.

Akcelerator jest często pierwszym krokiem dla wielu startupów w ich rozwoju. Dlatego warto przyjrzeć się co wyróżnia programy typu akcelerator oraz jak wygląda aplikowanie. Akcelerator to program dedykowany dla rozwoju start-upu, który oferuje wsparcie i zasoby w celu przyspieszenia wzrostu i sukcesu. Akceleratory działają na zasadzie skoncentrowanego programu rozwoju, który może obejmować mentoring, finansowanie, dostęp …

Akcelerator – pierwszy krok dla stat-upu. Read More »

Współpraca uczelni z firmami

Jednym z elementów działalności uczelni jest aktywne wpieranie na rzecz rozwoju gospodarki m.in. w zakresie transferu wiedzy i technologii. W preambule ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawodawca zawarł ten element jako jeden z trzech pryncypiów. Wskazując „zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej w oparciu o następujące pryncypia: – uczelnie oraz inne …

Współpraca uczelni z firmami Read More »

Patent a opłaty patentowe

Zabezpieczanie praw własności intelektualnej na uczelni rozpoczyna się od złożenia formularza zgłoszenia rezultatu https://ctt.gumed.edu.pl/zgloszenie-innowacji/ wówczas Twórca powiadamia pracodawcę – GUMed, że rezultatem prowadzonych badań są wyniki, które mogą mieć potencjał wdrożeniowy. Poczynając od zgłoszenia formularza rozpoczyna się praca Twórcy lub Twórców z rzecznikiem patentowym w celu opracowania zgłoszenia patentowego, które umożliwi ochronę własności intelektualnej poprzez …

Patent a opłaty patentowe Read More »

Hackathon FarU – zaproszenie do udziału w ankiecie dotyczącej Hackathonu FarU 2023

W dniach 17-19 listopada br. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) organizuje pierwszą edycję Hackathonu FarU – intensywnych warsztatów skierowanych do pracowników i studentów trzech uczelni, którzy zostaną zaproszeni do eksplorowania innowacyjnych rozwiązań w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Uczestnicy, wspierani przez doświadczonych doradców, będą pracować nad wyzwaniami zgłoszonymi przez organizatorów w ramach tzw. ścieżek …

Hackathon FarU – zaproszenie do udziału w ankiecie dotyczącej Hackathonu FarU 2023 Read More »

Ocena zaawansowania technologicznego – TRL dla testów, modeli, odczynników

Najczęściej stosowaną skalą do oceny zaawansowania rozwoju wynalazku jest skala gotowości technologicznej – TRL (Technology Readiness Level), często zamieszczana we wnioskach aplikacyjnych przez podmioty finansujące prace B+R. Skala TRL choć uniwersalna w swoim założeniu czasami może sprawiać trudności w przypadku wynalazków life-science. Gotowość technologiczną można inaczej opisać dla poszczególnych etapów w zależności od grup wynalazków, …

Ocena zaawansowania technologicznego – TRL dla testów, modeli, odczynników Read More »

Ocena technologii – TRL lekowy/szczepionkowy

Najczęściej stosowaną skalą do oceny zaawansowania rozwoju wynalazku jest skala gotowości technologicznej – TRL (Technology Readiness Level), często zamieszczana we wnioskach aplikacyjnych przez podmioty finansujące prace B+R. Skala TRL choć uniwersalna w swoim założeniu czasami może sprawiać trudności w przypadku wynalazków life-science. Gotowość technologiczną można inaczej opisać dla poszczególnych etapów w zależności od grup wynalazków, …

Ocena technologii – TRL lekowy/szczepionkowy Read More »

Gdy student, doktorant lub współpracownik jest współtwórcą wyników naukowych o potencjale komercjalizacyjnym.

W pierwszej kolejności powinno się wyjaśnić komu i jakie prawa są należne w uczelni. W przypadku, gdy pracownik w wyniu wykonywania obowiązków służbowych stworzył wynalazek wówczas prawa własności intelektualnej należne są pracodawcy – uczelni.  Odmiennie sytuacja przedstawia się, gdy wynalazek został stworzony przez doktoranta, studenta lub współpracownika, wówczas majątkowe prawa autorskie należą do twórcy. W …

Gdy student, doktorant lub współpracownik jest współtwórcą wyników naukowych o potencjale komercjalizacyjnym. Read More »

A może „transferowa” check lista…

Część osób listę zakupów czy plan zadań, które ma do zrobienia w pracy przygotowuje zawsze. Dla innych to zbędna strata czasu, ale czy zawsze tak jest… Warto przygotować standardową check listę przy przystępowaniu do pisania wniosku grantowego, nawiązywaniu współpracy badawczej, współpracy przy pracy zleconej oraz wszelkich innych formach współpracy, które będą rodziły zobowiązania. Z perspektywy …

A może „transferowa” check lista… Read More »

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii za nami. W dniach 19-21 kwietnia br. w Sobieszewie Centra Transferu Technologii trzech gdańskich uczelni stanowiące Związek Uczelni im. D. Fahrenheita – Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański współorganizowały wydarzenie. Konferencję otworzył prof. dr hab. Marcin Gruchała Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia Związku …

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii Read More »