Author name: Katarzyna Waligóra-Borek

A może „transferowa” check lista…

Część osób listę zakupów czy plan zadań, które ma do zrobienia w pracy przygotowuje zawsze. Dla innych to zbędna strata czasu, ale czy zawsze tak jest… Warto przygotować standardową check listę przy przystępowaniu do pisania wniosku grantowego, nawiązywaniu współpracy badawczej, współpracy przy pracy zleconej oraz wszelkich innych formach współpracy, które będą rodziły zobowiązania. Z perspektywy …

A może „transferowa” check lista… Read More »

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii za nami. W dniach 19-21 kwietnia br. w Sobieszewie Centra Transferu Technologii trzech gdańskich uczelni stanowiące Związek Uczelni im. D. Fahrenheita – Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański współorganizowały wydarzenie. Konferencję otworzył prof. dr hab. Marcin Gruchała Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia Związku …

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii Read More »

Czekając na jednorożca

Genialna myśl czy żmudna praca, który z tych aspektów daje większe szanse na innowacje na skalę globalną? Czy na powstawanie innowacyjnych rozwiązań jest jakaś metoda lub przepis, który gwarantuje sukces. Przekornie i tak i nie… Wracając jeszcze do tytułowego „jednorożca” krótkie wyjaśnienie, co to jest. To przełomowa technologia, która rewolucjonizuje działania w danej branży, segmencie …

Czekając na jednorożca Read More »

Czy każdy wynalazek to innowacja?

Warto w pierwszym kroku odpowiedzieć na pytanie czym jest wynalazek a czym innowacja. Wynalazek to nowe, oryginale rozwiązanie o charakterze technicznym, opierając się na definicji urzędowej, przedmiot wynalazku może być objęty ochroną patentową. Innowacja natomiast najczęściej definiowana jest jako wdrożenie nowego lub udoskonalanego produktu/wyrobu/usługi/procesu w praktyce gospodarczej/organizacji. Już same definicje wskazują, że nie są to …

Czy każdy wynalazek to innowacja? Read More »

Nauka czy komercjalizacja?

Tak zadane pytanie jest z gruntu niewłaściwe. Nauka nie stoi w kontrze do komercjalizacji, nie jest konieczne również wybieranie pomiędzy nauką a komercjalizacją. Transfer technologii opracowanych na uczelni ma stanowić korzyść dla społeczeństwa oraz gospodarki w zakresie dostarczania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Badania naukowe realizowane są w dwóch głównych nurtach. Pierwszy to badania podstawowe …

Nauka czy komercjalizacja? Read More »

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego opracowane w ramach projektu …

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje Read More »

Dlaczego wdrożenie trwa tak długo?

Przede wszystkim na wdrożenie powinniśmy patrzeć jak na proces, który składa się z wielu etapów. Początek procesu  możemy przyjąć w chwili, gdy w wyniku realizacji badań część z otrzymanych wyników może mieć potencjał do wdrożenia, innymi słowy może mieć zastosowanie gospodarcze. Kolejne etapy, jeżeli stwierdzimy, iż istnieje potencjał do wdrożenia wynalazku, to zabezpieczenie praw własności. …

Dlaczego wdrożenie trwa tak długo? Read More »

Czy pracownik może uzyskać prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych, które powstały na uczelni?

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej PSWiN) reguluje kwestie dotyczące zarówno komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczelnię, jak również daje taką możliwość pracownikowi. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby to pracownik stał się właścicielem praw i mógł realizować samodzielnie proces komercjalizacji. W pierwszej kolejności pracownik jest zobowiązany do poinformowania uczelni o wynikach badań oraz …

Czy pracownik może uzyskać prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych, które powstały na uczelni? Read More »

Informowanie o wynikach działalności naukowej oraz know-how

W każdym przypadku, gdy pracownik uczelni w wyniku prowadzonych na niej prac uzyskuje technologię, metodę lub inne rozwiązanie, które może mieć zastosowanie w gospodarce jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Powyższy obowiązek jest uregulowane na poziomie ustawowym, tj. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej PSWiN) Art. 154. ust. 1. Pracownik …

Informowanie o wynikach działalności naukowej oraz know-how Read More »

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego opracowane w ramach projektu …

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje Read More »