Urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia


Urządzenie składające się z sondy wyposażonej w czujniki pomiarowe oraz elektronicznej jednostki sterującej wykorzystuje się podczas resekcji zmienionych patologicznie narządów przewodu pokarmowego w celu uzyskania informacji o stopniu wysycenia tkanek tlenem. Ułatwia to przeprowadzenie poprawnego zespolenia zapewniającego prawidłowe gojenie się rany.

Opiekun projektu: Marcin Stolarek