Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmocnienia aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych


Nowa kompozycja fitozwiązków – resweratrolu, kwercetyny, genisteiny i kurkuminy – stosowana w suplementacji podczas chemioterapii ostrych białaczek limfoblastycznych (ALL).

Opiekun projektu: Marcin Stolarek