Author name: Marcin Stolarek

Fundusze kapitałowe: siła napędowa innowacji w branży medycznej

W branży medycznej, spin-offy powstałe na uczelniach wyższych pełnią zasadniczą rolę w dostarczaniu innowacyjnych pomysłów z laboratoriów badawczych na rynek. Wspierając ten proces, fundusze kapitałowe stają się strategicznymi partnerami, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także wiedzę o i wsparcie biznesowe dla zespołu spółki. Istotą funkcjonowania funduszy kapitałowych jest generowanie zysków poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia …

Fundusze kapitałowe: siła napędowa innowacji w branży medycznej Read More »

Tajwańsko – Polskie Forum sektora medycznego 2023 – webinarium i spotkania B2B

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wspólnie z Industrial and Technology Research Institute (ITRI) oraz Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) zaprasza na Tajwańsko – Polskie Forum dla firm sektora medycznego 2023, organizowane w dniach 22-23 listopada 2023 r. w formule online. Program Forum obejmie zarówno webinarium z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z …

Tajwańsko – Polskie Forum sektora medycznego 2023 – webinarium i spotkania B2B Read More »

LubTech Smart Food 2023

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji LubTech Smart Food 2023 (LubTech Inteligentna Żywność 2023), która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i online. Jest to kolejna konferencja z cyklu LubTech dedykowanego zaawansowanym technologiom. Organizatorami konferencji są Gmina Lublin i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, które są zaangażowane we współpracę z …

LubTech Smart Food 2023 Read More »

Spotkanie ze studentami Wydziału Farmaceutycznego GUMed

W dniu 23 października 2023 przedstawiciele Centrum Transferu Technologii GUMed uczestniczyli w spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego „ISPE – Farmacja Przemysłowa”. Podczas wydarzenia studenci mieli możliwość zapoznania się z istotą prowadzonej przez nasza jednostkę działalności i ofertą wsparcia na rzecz społeczności akademickiej Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy opiekuna koła naukowego – prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej, …

Spotkanie ze studentami Wydziału Farmaceutycznego GUMed Read More »

Podsumowanie XIV Ogólnopolskiej Konferencji PACTT w Toruniu

XIV Ogólnopolska Konferencja PACTT odbyła się w dniach 11-13.10.2023 r. w Toruniu. W wydarzeniu wzięło udział 182 osoby z ośrodków wspierających transfer technologii i wzmacniających współpracę nauki  z biznesem zarówno z Polski jak i z jednostek zagranicznych. Dzień 1 – 11.10 Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od oficjalnego otwarcia, które poprowadzili Paweł Płatek — Wiceprezes …

Podsumowanie XIV Ogólnopolskiej Konferencji PACTT w Toruniu Read More »

Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmocnienia aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych

Przedmiotem wynalazku jest nowa mieszanina fitozwiązków resweratrolu, kwercetyny, genisteiny i kurkuminy stosowana podczas suplementacji chemioterapii w ostrych białaczkach limfoblastycznych.Ostre białaczki limfoblastyczne (ang. Acute lymphoblastic leukemia, ALL) według aktualnie obowiązującej klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, określane są jako nowotwory z prekursorowych komórek limfoidalnych. Heterogenność choroby nakłada na onkologów obowiązek wykonania licznych, dodatkowych badań takich jak np. badanie …

Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmocnienia aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych Read More »

Indywidualne konsultacje z ekspertami Centrum Transferu Technologii

Centra Transferu Technologii działając na styku nauki i biznesu zapewniają wsparcie w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Jednakże należy pamiętać, iż do istotnych zadań naszej jednostki należy również budowanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku podjęcia przez Naukowca decyzji o rozpoczęciu aktywności …

Indywidualne konsultacje z ekspertami Centrum Transferu Technologii Read More »

Europejski patent dla naukowców GUMed

Europejski Urząd Patentowy (EPO) wydał decyzję o przyznaniu patentu dla wynalazku pt. „A method for monitoring of amino acids in biological material”. Zespół badaczy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Lucyna Konieczna i dr Maciej Niedźwiecki opracował innowacyjną metodę oznaczania aminokwasów w materiale biologicznym. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod diagnostycznych …

Europejski patent dla naukowców GUMed Read More »

Nabór wniosków w ramach działania Proof of Concept (PoC)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła z naborów wniosków w działaniu Proof of Concept, które  ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest skierowane do badaczy i badaczek na każdym etapie kariery naukowej (w tym również tych, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego). Kto może ubiegać się o …

Nabór wniosków w ramach działania Proof of Concept (PoC) Read More »