Author name: Marcin Stolarek

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga)

Członkowie zespołów naukowych prowadzących prace badawczo-rozwoje powinni dążyć do budowania i podnoszenia kompetencji z zakresu poprawnego tworzenia MVP.  Posiadanie umiejętności w tym obszarze pozwala zwiększać efektywność uzyskiwanych rezultatów w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych, w szczególności tych o charakterze komercyjnym. W tym celu warte zainteresowania są narzędzia zgodne z założeniami metody Lean Startup. Poprzez swoją logikę i …

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga) Read More »

GUMed wspiera projekty o potencjale wdrożeniowym

W marcu informowaliśmy o roztrzygnięciu kolejnego naboru wniosków w ramach działania Inkubator GUMed w ramach którego trzy zespoły badawcze otrzymały wsparcie finansowe na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych. Dzisiaj zapraszamy do bliższego zapoznania się ze zwycięskimi inicjatywami. Głównym celem konkursu grantowego „Inkubator GUMed” jest stymulowanie aktywności naukowców w kierunku realizacji projektów badawczych, które – oprócz …

GUMed wspiera projekty o potencjale wdrożeniowym Read More »

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część pierwsza)

W artykule pt. „Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi?” poruszyłem temat określania poziomu gotowości technologicznej opracowanych wynalazków. Dzisiejszy wpis poświęcony jest prawdopodobnie najistotniejszemu etapowi rozwoju technologii związanego z prototypowaniem – TRL 4 czyli opracowaniu tak zwanego MVP. Zachowanie rozsądku w wydawaniu pieniędzy jest cnotą pożądaną w każdym gospodarstwie domowym będąc …

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część pierwsza) Read More »

Aplikacja lek. Ewy Pawłowskiej do wykrywania wznowy raka płuc

System zdalnego monitorowania pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym, opracowany przez lek. Ewę Pawłowską z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, pozwala nie tylko utrzymać kontakt między pacjentem a onkologiem pomiędzy zaplanowanymi ambulatoryjnymi wizytami, ale również umożliwia szybsze wykrywanie wznów nowotworu. Aplikacja HORUS udostępnia cotygodniowe ankiety, których wyniki analizowane są w czasie rzeczywistym, a w …

Aplikacja lek. Ewy Pawłowskiej do wykrywania wznowy raka płuc Read More »

Patent na innowacyjny bioimplant

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał naukowcom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego patent na wynalazek pt. Element do wykonania zastawki serca oraz sposób wytwarzania zmodyfikowanej bakteryjnej celulozy do wytwarzania tego elementu. Jego twórcami są badacze z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed: dr hab. Piotr Siondalski i dr Magdalena Kołaczkowska przy współpracy z Centrum Techniki Okrętowej, …

Patent na innowacyjny bioimplant Read More »

Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi?

Efektywna realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze względu na jej wieloaspektową naturę wymaga kompleksowego planowania i kontroli realizacji działań. Aby skutecznie zarządzać projektami oraz zrozumiale komunikować się z partnerami zaangażowanymi w proces komercjalizacji warto używać wszelkich narzędzi, które mogą usprawnić te procesy. Niewątpliwie do rozwiązań, bez których trudno jest wyobrazić sobie prace innowatorów należy Technology Readiness Level …

Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi? Read More »

Podsumowanie konferencji „Uczelnie Otwarte na Innowacje”

Konferencja pt. Uczelnie Otwarte na Innowacje odbyła się 10 marca 2023 r. w Atheneum Gedanense Novum GUMed. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lidera projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjantów: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Innowacji Medycznych – spółki celowej naszej Uczelni. Spotkanie rozpoczęli prof. Michał Markuszewski, prorektor …

Podsumowanie konferencji „Uczelnie Otwarte na Innowacje” Read More »

Inkubator GUMed – wyniki drugiego naboru wniosków.

Trzy projekty naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymały dofinansowanie badań w ramach drugiego naboru wniosków w działaniu Inkubator GUMed. W oparciu o wyniki Oceny Formalnej i Oceny Komitetu Inwestycyjnego finansowanie zostało przyznane następującym projektom: 1. Badania in vivo oraz opracowanie prototypu potencjalnego leku przeciwnowotworowego nowej generacji Graph-2-ME opartego na grafenie w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry …

Inkubator GUMed – wyniki drugiego naboru wniosków. Read More »

Czy każdy wynalazek jest atrakcyjny dla biznesu?

Aby wdrożenie nowej technologii na rynek miało szanse zakończyć się sukcesem kluczowe dla Twórców wynalazku powinno stać się znalezienie odpowiedzi na pytanie o biznesową atrakcyjność zaproponowanego rozwiązania. Praktyka pokazuje, iż to co w świecie nauki jest wartościowe nie zawsze spełnia oczekiwania potencjalnych użytkowników. Wynalazki, których istotę cechuje wysoki poziom naukowy, nierzadko potwierdzone patentami w konfrontacji …

Czy każdy wynalazek jest atrakcyjny dla biznesu? Read More »