Nowe pochodne peptydowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie


Przedmiotem oferty są nowe pochodne peptydowe, które mogą posłużyć do produkcji środków leczniczych oraz do produkcji środków dezynfekujących.

Opiekun projektu: Katarzyna Waligóra-Borek