Dydaktyka

Istotnym elementem prowadzonej przez Centrum Transferu Technologii działalności jest podejmowanie aktywności dydaktycznej wśród społeczności akademickiej. Uczestnicy seminariów i warsztatów poznają metody do projektowania oraz zarządzania efektywnymi strategiami komercjalizacji dla branży medycznej. Naszym celem jest promocja wiedzy dotyczącej metod transferu wiedzy i technologii oraz przygotowanie Naukowców do podejmowania współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji opracowanych wynalazków. W tym celu prowadzimy zajęcia z przedmiotu „Komercjalizacja wyników badań” dla Uczestników Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jesteśmy również zaangażowani w realizację międzynarodowych seminariów i warsztatów o charakterze edukacyjnym.

Treści programowe prowadzonych zajęć obejmują wiedzę i narzędzia podnoszące kompetencje w zakresie projektowania rozwiązań medycznych i efektywnego zarządzania procesem komercjalizacji wyników B+R. Ich celem jest nabycie przez uczestników zajęć umiejętności obiektywnej oceny potencjału komercyjnego projektów B+R realizowanych w jednostkach badawczych GUMed. Program prowadzonych zajęć bazuje na wykorzystaniu praktycznych aspektów związanych z wdrażaniem rozwiązań na rynek a także metod rozwiązywania problemów w celu tworzenia warunków współpracy nauki z biznesem.