Inkubator Innowacyjności +

Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał finansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjności + Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

inkubator_innowacyjności.jpg

Konsorcjum składające się z trzech trójmiejskich uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, spółki celowej Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. oraz Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie w kwocie 3 750 000 zł, w tym udział GUMed wynosi 875 000 zł.

Celem programu Inkubator Innowacyjności + jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.
W ramach realizacji programu planowane jest wsparcie finansowe dla projektów o potencjale komercyjnym.

Dodatkowy termin naboru dla projektów – VI tura do dnia 31 sierpnia 2018 r.