Układ do pomiaru absorbancji próbki materiału biologicznego w postaci płynnej i sposób dyskryminacji zakażeń układu moczowego realizowany za pomocą tego układu


Przedmiotem oferty jest urządzenie, które pozwala na rozróżnienie Urosepsy i UTI w próbce moczu pacjenta w czasie krótszym niż 20 minut.

Opiekun projektu: Marcin Stolarek