Bio3P – Oprogramowanie do gromadzenia,zarządzania i przetwarzania danych


Przedmiotem oferty jest oprogramowanie umożliwia gromadzenie danych  o  pacjentach dawcach  i  materiale  biologicznym,  jak  również  zarządzaniem  całymi  kolekcjami biologicznymi i ich składowaniem

Opiekun projektu: Marcin Stolarek