Podsumowanie konferencji „Uczelnie Otwarte na Innowacje”

Konferencja pt. Uczelnie Otwarte na Innowacje odbyła się 10 marca 2023 r. w Atheneum Gedanense Novum GUMed. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lidera projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjantów: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Innowacji Medycznych – spółki celowej naszej Uczelni. Spotkanie rozpoczęli prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki oraz dr Katarzyna Waligóra-Borek p.o. dyrektora CTT GUMed.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały innowacyjne wynalazki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego opracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

P.Sudara_-_Konferencja_Uczelnie_otwarte_na_innowacje_-_003.jpg

fot. Paweł Sudara/GUMed

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wysłuchania prelekcji Huberta Życińskiego, zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia pt. Perspektywy transformacji cyfrowej ochrony zdrowia oraz Aleksandra Kłóska z YouNick Mint VC pt. Jak przygotować projekt do prezentacji inwestorom.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z technologiami powstającymi w gdańskich uczelniach. Zespoły naukowe opracowały rozwiązania, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno społeczeństwa, pacjentów, badaczy, jak i medyków. Stworzone innowacje mają zastosowanie w zakresie wspomagania procesu diagnostyki, terapii czy profilaktyki. Dotyczą również wykorzystania takich rozwiązań jak aplikacje mobilne, urządzenia medyczne, oprogramowania wspomagające analizy.

Wydarzeniu towarzyszyło również otwarcie nowej wystawy tymczasowej w Muzeum GUMed pt. Technologie przyszłości vs technologie z przeszłości – nowe spojrzenie na rozwój innowacji. Wystawę poświęconą innowacjom medycznym będzie można zwiedzać do października 2023 r. Więcej informacji na jej temat udziela dr Marek Bukowski z Muzeum GUMed.