Aktualności

From Scientists to Innovators for Industry – zapisy do 3 edycji programu

Drogi Badaczu, Studencie, Doktorancie, Absolwencie! Program SCI FI może dać ci umiejętności potrzebne do pracy jako innowator w branży opieki zdrowotnej. Ten kurs pomoże Ci przejść od badań akademickich do pracy w branży farmaceutycznej i MedTech, dzięki wskazówkom partnerów akademickich i branżowych. Program oferuje obecnie dwie różne ścieżki nauki, które dostosowują się do twoich harmonogramów …

From Scientists to Innovators for Industry – zapisy do 3 edycji programu Read More »

Inkubator GUMed – wyniki drugiego naboru wniosków.

Trzy projekty naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymały dofinansowanie badań w ramach drugiego naboru wniosków w działaniu Inkubator GUMed. W oparciu o wyniki Oceny Formalnej i Oceny Komitetu Inwestycyjnego finansowanie zostało przyznane następującym projektom: 1. Badania in vivo oraz opracowanie prototypu potencjalnego leku przeciwnowotworowego nowej generacji Graph-2-ME opartego na grafenie w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry …

Inkubator GUMed – wyniki drugiego naboru wniosków. Read More »

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego opracowane w ramach projektu …

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje Read More »

Wynalazki GUMed na targach ARAB HEALTH 2023

Przedstawiciele Centrum Transferu Technologii zaprezentowali ofertę technologiczną GUMed podczas targów typu „science to business”. Centrum Transferu Technologii po raz kolejny zaprezentowało wynalazki GUMed podczas targów medycznych. Tym razem były to targi ARAB HEALTH 2023, które odbyły się w dniach od 30 stycznia do 2 lutego br. w Dubaju. Targi ARAB HEALTH to największe na Bliskim …

Wynalazki GUMed na targach ARAB HEALTH 2023 Read More »

Patent na wynalazek GUMed

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny biokoniugat stanowiący połączenie powszechnie znanego antybiotyku jakim jest wankomycyna z białkiem transportującym – transportanem 10 (Van-TP10). Projekt powstał we współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem Gdańskim. Wankomycyna jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie typu Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. i Clostridium difficile. Infekcje te często występują u osób po: …

Patent na wynalazek GUMed Read More »

Warsztaty z zakresu innowacji cyfrowych

Potencjał Artificial Inteligence w rutynowej opiece nad pacjentami wciąż jeszcze nie jest do końca wykorzystany, choć cyfrowe rozwiązania korzystnie wpłynęłyby np. na dostępność systemów ochrony zdrowia. Rozwój cyfrowych narzędzi w obszarze zdrowia to nowe możliwości dla lekarzy i pacjentów. Aby ułatwić studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni Fahrenheita wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, powstał kurs, podczas którego dowiedzą …

Warsztaty z zakresu innowacji cyfrowych Read More »

Patent dla wynalazku GUMed i Fundacji GetResponse Cares.

Wynalazek pt. „Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmacniania aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych” autorstwa badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Fundacji GetResponse otrzymał patent Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W leczeniu nowotworów wiadome jest, iż radioterapia czy chemioterapia uszkadzają lub osłabiają odporność immunologiczną pacjenta, w szczególności pacjenta pediatrycznego. Dlatego też ciągle trwają poszukiwania odpowiedniej …

Patent dla wynalazku GUMed i Fundacji GetResponse Cares. Read More »

Nagroda Naukowa AstraZeneca

AstraZeneca, Institute of Cancer Research (ICR) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową AstraZeneca. Cel: Konkurs ma na celu wyłonienie w drodze konkursu badacza z Polski, który dołączy do grupy badawczej w Institute of Cancer Research w Londynie i weźmie udział w innowacyjnym onkologicznym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu …

Nagroda Naukowa AstraZeneca Read More »

Nabór do Programu „Platformy mentoringowej WHIH” został przedłużony do 24 lutego 2023 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”. Jest to inicjatywa skierowana do akademickich zespołów badawczych, której organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH.  OPIS PROGRAMU. Program mentoringowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania …

Nabór do Programu „Platformy mentoringowej WHIH” został przedłużony do 24 lutego 2023 r. Read More »

Drugi nabór wniosków w ramach działania Inkubator GUMed

Inkubator GUMed finansowanie dla projektów wdrożeniowych Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) ogłasza drugi nabór wniosków dla działania Inkubator GUMed. W ramach działania możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych. Inkubator GUMed przewiduje możliwość …

Drugi nabór wniosków w ramach działania Inkubator GUMed Read More »