Aplikacja „HORUS!


Aplikacja webowa i mobilna ‘HORUS!’ wspomaga leczenie chorych na raka płuca.
Rak płuca jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie oraz główną przyczyną zgonów z powodu chorób onkologicznych. Co roku rozpoznawany jest u ponad 20 tys. Polaków, z których zaledwie 13 proc. przeżywa kolejne pięć lat. Kontrolne wizyty w poradni mają na celu wczesne wykrycie wznowy nowotworu, występującej u ponad 65 proc. chorych na zaawansowanego raka płuca. Polegają one na powtarzanych w odstępach kilkumiesięcznych badaniach obrazowych. Postępowanie takie wiąże się z wysokimi kosztami oraz częstą ekspozycją pacjentów na promieniowanie jonizujące.
Aplikacja „HORUS”, pozwala na stałe monitorowanie w czasie rzeczywistym dolegliwości raportowanych przez pacjentów. Zastosowanie opracowywanej technologii umożliwia wdrożenie skutecznego leczenia onkologicznego kilka tygodni wcześniej, a tym samym, jak wskazują dane literaturowe, może wydłużyć czas całkowitego przeżycia z 12-16 miesięcy do 19-22 miesięcy.

Opiekun projektu: dr n. med. Joanna Borzyszkowska