Aplikacja „Skup się!


Aplikacja webowa i mobilna ‘Skup się!’ wspomaga leczenie dzieci z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego.
Zaparcie czynnościowe dotyczy ok. 10% populacji pediatrycznej i jest powodem ok. 25% zgłoszeń do gastroenterologa dziecięcego. Statystyka jest niedoszacowana, ponieważ to problem wstydliwy i tabuizowany. Leczenie zaparcia, oprócz metod farmakologicznych, polega w dużej mierze na zmianie stylu życia: procesie długim i wymagającym wytrwałości, a także wymagającym zaangażowania całej rodziny.
Aplikacja „Skup się!” stanowić narzędzie wspomagające leczenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, daje szanse na edukację całych rodzin (dzieci i ich rodziców) borykających się z problemem zaparć, jest źródłem rzetelnych informacji, przygotowanych przez specjalistów na podstawie najnowszych zaleceń.

Opiekun projektu: dr n. med. Joanna Borzyszkowska