Barwniki Safirinium wyróżnione w konkursie „Eureka! DGP”

Międzyuczelniany zespół badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: dr Przemysław Szafrański, dr Patryk Kasza i prof. Marek Cegła z UJ oraz dr inż. Joanna Fedorowicz z Katedry i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych GUMed i prof. Jarosław Sączewski z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej GUMed otrzymał 30 czerwca 2023 r. wyróżnienie w X edycji konkursu Eureka! DGP. Nagrodzonym wynalazkiem są zmodyfikowane barwniki Safirinium wykorzystywane w reakcjach cykloaddycji.

Po lewej stronie zdjęcia stoją twórcy zmodyfikowanych barwników Safirinium. Od lewej: prof. Jarosław Sączewski, dr Joanna Fedorowicz, dr Przemysław Szafrański i dr Patryk Kasza

Gdańscy specjaliści są twórcami opatentowanych w 2021 r. barwników służących przede wszystkim do znakowania komórek naskórka. Badacze z Krakowa we współpracy z naukowcami GUMed zmodyfikowali ich strukturę tak, aby dzięki innemu sposobowi wiązania do komórek można było wykorzystać je także w roli kontrastu, unikając jednocześnie otrzymania wyników fałszywie dodatnich. Stworzony w ten sposób wynalazek pt. Reaktywne pochodne Safirinium oraz ich zastosowanie otrzymał pozytywną decyzję Urzędu Patentowego RP dotyczącą objęcia go patentem.

Ideą konkursu jest przedstawienie na łamach czasopisma wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce oraz mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji Dziennika Gazety Prawnej. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostały merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną, w skład której wchodzili przedstawiciele patronów merytorycznych, m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP oraz Polskiej Akademii Nauk.

fot. Wojtek Górski/Dziennik Gazeta Prawna