HTIC HealthTech Innovation Conference

W dniach 9-10 października tego roku, w Zabrzu odbędzie się kolejna edycja konferencji HTIC HealthTech Innovation.
Tak jak w poprzednich edycjach konferencja jest organizowana przez Politechnikę Śląską.


Podczas konferencji uczestnicy zaprezentują swoje osiągnięcia w następujących dziedzinach:

  • Bioinformatyki,
  • Medycznej analizy obrazowej,
  • Biomedycznego przetwarzania danych,
  • Biomechaniki,
  • Diagnostyki i fizjoterapii,
  • Nowych materiałów stomatologicznych jak i technik,
  • oraz wielu innych.

Pracownicy naukowi będą mogli zamieścić swoje publikacje w czasopiśmie Springer.

Podczas konferencji odbędą się również panele poświęcone przedsiębiorczości i światu biznesu w kierunku rozwoju medycyny:

  • Panel prowadzony przez EIT Heath,
  • Panel poświęcony cyfryzacji w służbie zdrowia,
  • oraz inne, które zostaną podane w krótce.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: HTIC HealthTech Innovation.