Jak przygotować się do spotkania z przedstawicielami biznesu?

Komercjalizacja wyników badań i transfer opracowanych technologii jest nierozłącznie związana z budowaniem relacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami. W procesach tych zasadniczą rolę odgrywają Centra Transferu Technologii działające w ramach uczelni wyższych wspierające naukowców pełniąc role ambasadorów ich osiągnięć naukowych a także interesów uczelni.
Jedną z ważniejszych aktywności za które jesteśmy odpowiedzialni jest aranżacja bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami naukowymi a przedstawicielami świata biznesu tj. przedsiębiorcami, funduszami inwestycyjnymi, firmami farmaceutycznymi i producentami urządzeń medycznych. Sprawna komunikacja jest kluczowym elementem sprzyjającym współpracy, innowacjom i przekładaniu osiągnięć naukowych na praktykę gospodarczą.
Poniżej przedstawiamy garść porad, które pozwolą lepiej przygotować się do spotkania z przedstawicielami strony biznesowej:

1. Skupienie się na wartości biznesowej wynalazku
Podczas rozmowy z biznesem naukowiec powinien skupić się na wartości biznesowej swoich badań. Ważne jest podkreślanie, w jaki sposób wyniki badań mogą przynieść korzyści biznesowe określając ich użyteczność gospodarczą. Naukowiec powinien precyzyjnie przedstawić, jakie problemy społeczne i gospodarcze rozwiązuje zaproponowany wynalazek. Przedstawienie wyników w kontekście realnych korzyści, które mogą być osiągnięte, pomoże przekonać przedsiębiorców do wartości potencjalnej współpracy.

2. Komunikacja językiem zrozumiałym dla obu stron
Rozmowy biznesowe zazwyczaj prowadzone są w innym kontekście i innym językiem niż te wewnątrz środowiska akademickiego. Wyniki osiągniętych badań powinny być prezentowane w jasny i prosty sposób aby potencjalni partnerzy komercjalizacji mogli łatwiej zrozumieć wartość ich odkryć. Unikanie skomplikowanego języka naukowego i stawianie na klarowność przekazów są kluczowe dla skutecznej komunikacji. Ważne jest wyjaśnianie rozmówcom skomplikowanych koncepcji naukowych za pomoc sformułowań, które będą zrozumiałe dla osób spoza świata nauki.

3. Budowanie zaufania i wspólnego zrozumienia
Efektywna komunikacja wymaga budowania zaufania między naukowcami a przedsiębiorcami. Aby to osiągnąć konieczne jest wzajemne zrozumienie potrzeb i celi, które obie strony chcą osiągnąć. Otwarta wymiana informacji ułatwi nawiązanie i utrzymanie współpracy.

4. Zrozumienie ryzyka i skalowalności
Dla przedsiębiorców jednym z ważniejszych kryterium decydującym o atrakcyjności biznesowej wynalazku jest jego potencjalna skalowalność czyli możliwość rozwoju biznesu. Dlatego przed spotkaniem warto spróbować przeanalizować potencjalne ograniczenia, ryzyko i koszty związane z wdrożeniem opracowanego rozwiązania. W tym celu należy przygotować odpowiedzi na potencjalne pytania dotyczące tychże aspektów. Ważne jest również przedstawienie pomysłów rozwiązujących zidentyfikowane problemy, które mogą dotyczyć biznesu opartego o proponowanego rozwiązanie.

5. Gotowość na podjęcie współpracy z przemysłem
Naukowcy i przedstawiciele biznesu mogą osiągnąć synergiczne rezultaty, współpracując nad wspólnymi projektami badawczymi. Dzięki temu mogą połączyć unikalne umiejętności naukowe z wiedzą i doświadczeniem biznesowym, co może przyspieszyć proces wdrażania innowacji na rynek. Stąd warto być otwartym na kooperację w celu budowy multidyscyplinarnych zespołów naukowo-biznesowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat budowania relacji pomiędzy nauką i biznesem zachęcamy do kontaktu.