LubTech Smart Food 2023

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji LubTech Smart Food 2023 (LubTech Inteligentna Żywność 2023), która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i online. Jest to kolejna konferencja z cyklu LubTech dedykowanego zaawansowanym technologiom.

Organizatorami konferencji są Gmina Lublin i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, które są zaangażowane we współpracę z otoczeniem społeczno –gospodarczym, między innymi w ramach inicjatywy Klastra Lubelska Medycyna, zrzeszającego ponad 170 podmiotów związanych z szeroko rozumianym obszarem zdrowia. Współorganizatorzy konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, oraz partnerami merytorycznymi są uniwersytety i instytuty badawcze będące członkami Klastra.

Inteligentna żywność (smart food), to żywność dostosowana do aktualnych i przyszłych trendów w obszarze zdrowia, żywności i żywienia, zgodnie z oczekiwaniami rynku i konsumentów, w całym cyklu wartości gospodarki obiegu zamkniętego, od gleby, poprzez uprawę, nawożenie, technologie produkcji, produkt (w tym opakowanie ), dystrybucję na rynku i zagospodarowanie odpadów.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo nad jakimi nowymi technologiami i rozwiązaniami pracują obecnie podmioty z obszaru rolnictwa, żywności  i żywienia, które z nich są już wdrożone lub wdrażane, jakie projekty są realizowane,  w  jakich instytucjach należy szukać  wsparcia ekspertów, gdzie i w jakich laboratoriach można oceniać i testować innowacyjne rozwiązania, gdzie szukać partnerstw dla realizacji swoich projektów, jaką pomoc doradczą i finansową można uzyskać i kto ją zapewnia, jaką rolę w procesie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań  pełnią poszczególne instytucje w ramach ekosystemu innowacji.

Podczas konferencji zaprezentujemy kompetencje kluczowych podmiotów w tym obszarze z Lublina i województwa lubelskiego: uniwersytetów, instytutów badawczych i firm na przykładzie realizowanych przez nie kluczowych projektów oraz zakresu współpracy w regionie, w kraju oraz z zagranicą. Zaprezentujemy ich potencjał badawczy, ofertę laboratoriów i zakresy akredytacji oraz historie sukcesu w zakresie budowania partnerstw i współpracy w obszarze innowacji.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.

Do kogo skierowana jest konferencja ?

Do wszystkich, którzy interesują się tym tematem, a szczególnie do jednostek naukowych, firm , platform startowych i start-upów, grup producenckich i spółdzielni produkcyjnych, klastrów, funduszy inwestycyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, innowatorów, przedstawicieli  branży IT, którzy są zainteresowani lub już pracują nad rozwiązaniami cyfrowymi dla rolnictwa i sektora spożywczego.

  • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
  • Termin rejestracji na konferencję upływa 13 listopada 2023 r.
  • Liczba miejsc w przypadku udziału stacjonarnego jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Informacje o konferencji, współorganizatorach i partnerach, agendę i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: https://lubtech.lublin.eu/