Hybrydy nanopłatków grafenu i 2-metoksyestriadolu, sposób wytwarzania oraz zastosowanie.


Chemioterapia stanowi jedną z podstawowych form leczenia onkologicznego, jednak ograniczeniem jej skuteczności jest toksyczność systemowa, suboptymalna efektywność i chemiooporność komórek nowotworowych. Z tego względu poszukiwane są wciąż nowe i bardziej selektywne metody terapeutyczne, m.in. w oparciu o nanocząstki jako nośniki leków, o unikalnych właściwościach biofizykochemicznych, zwłaszcza w obszarze wiązania ksenobiotyków oraz metabolitów fizjologicznych, w tym również absorpcji, penetracji błon biologicznych, objętości dystrybucji, a w konsekwencji biodostępności i potencjalnej selektywności chemioterapeutyku.

Opiekun projektu: dr n. med. Joanna Borzyszkowska