Drugie miejsce w konkursie Europe Emerging Awards dla międzynarodowego projektu realizowanego przez Centrum Transferu Technologii

W dniu 8 listopada br. projekt From Scientists to Innovators for Industry (SCI FI) zdobył II miejsce w konkursie Europe Emerging Awords w kategorii Future-Proof Education. Nagrodę odebrała Prof. Lucyna Woźniak z Uniwersytetu Medycznego w łodzi, który jest liderem projektu.
Projekt SCI FI został doceniony za zaangażowanie we wspieranie transferu wiedzy ze środowiska akademickiego do biznesu i wzmacnianie pozycji nowych przedsiębiorców. Kursy w ramach projektu są organizowane cyklicznie od 2021 roku. Partnerami w konsorcjum SCI FI są Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Universiteit Maastricht (Holandia), National University of Ireland (Irlandia), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Karolinska Institutet (Szwecja), Boehringer Ingelheim RCV (Austria), Simens Healthineers (Niemcy), Novartis (Czechy), Deolitte (EU), DEX Innovation Centre (Czechy), MADoPA (Francja), Medicen de Paris (Francja).

Fot. Odbiór nagrody przez Profesor Lucynę Woźniak Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – lidera projektu

Projekt SCI FI – realizowany w ramach organizacji European Institute of Innovation and Technology (EIT Health) – to płatny, 3-miesięczny kurs składający się z modułów online, seminariów, sesji mentorskich i wydarzeń stacjonarnych. Cykl szkoleń kierowany jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców i absolwentów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem kariery w przemyśle lub rozpoczęciem współpracy z przemysłem w ramach swoich badań. Podczas 3 miesięcznego kursu uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie: komunikacji i współpracy; zrozumienia potrzeb klienta, myślenia projektowego i prototypowania; zarządzania strategicznego; rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia; zarządzania projektami; zarządzania operacyjnego; finansami i dostępem do rynku.

Prace nad projektem SCI FI rozpoczęły się w 2020 roku, zaś pierwsza edycja miała miejsce w 2021 wyłączenie w formie online, ze względu na panującą pandemię. Od 2022 roku projekt powrócił do swoich pierwotnych założeń organizacyjnych i odbywa się w formie dwóch spotkań stacjonarnych. Pierwsze spotkanie otwierające – Kick-off event oraz spotkanie zamykające – Final event.  Realizacja cyklu szkoleniowego, warsztatów oraz Mid-term event odbywa się w formule online.

Zeszłoroczna – druga edycja kursu SCI FI 2022 zgromadziła interdyscyplinarne grupy uczestników na Kick-off event w Łodzi, natomiast po ukończonym kursie  zakończenie projektu odbyło się w Wiedniu.

Fot. przedstawia uczestników i konsorcjum projektu SCI FI w Łodzi na Kick-off event 2022

Fot. przedstawia uczestników finału oraz członków konsorcjum edycji SCI FI 2022 w Wiedniu

W 2023 roku, uczestnicy projektu rozpoczęli kurs w Barcelonie, gdzie zostały im powierzone rzeczywiste wyzwania, z którymi mierzą się firmy takie jak: Boehringer Ingelheim RCV, Deolitte, Novartis, Roche i Healthineers. Zakończenie projektu będzie miało miejsce w Erlangen w Niemczech w dniach 11-12 grudnia br.

Fot. przedstawia uczestników 3 edycji SCI FI oraz członków konsorcjum na Kick-off Event w Barcelonie

Statystyki dotyczące dalszego rozwoju kariery zawodowej uczestników kursu SCI FI wskazują, że w edycji która miała miejsce w 2021 r. z  42 uczestników aż  10 przeszło do przedsiębiorstw lub uzyskało awans. Natomiast  w 2022 r. z 47 uczestników aż 12 znalazło zatrudnienie w firmach takich jak Roche czy Boehringer Ingelheim.

Rekrutacja do czwartej edycji projektu realizowanej w ramach współpracy w EIT Health rozpocznie się w marcu 2024 r., a uczestnicy spotkają się na Kick-off event w Maastricht (Holandia) natomiast Final Event odbędzie się w Gdańsku. Wydarzenie zamykające czwartą edycję będzie również końcem 4-letniego projektu finansowanego w ramach EIT Health.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie

mgr inż. Karolina Kądziela

dr Katarzyna Waligóra-Borek