Patent dla naukowców GUMed z Zakładu Toksykologii Środowiska

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) wydał decyzję o przyznaniu patentu dla wynalazku pt. „Sposób analizy monoestrów kwasu ftalowego z zastosowaniem chromatografii gazowej”. Zespół badaczy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: prof. dr hab. Lidia Wolska oraz dr inż. Maciej Tankiewicz opracował innowacyjną metodę analizy monoestrów kwasu ftalowego w chromatografii gazowej. Dzięki wyeliminowaniu etapu derywalizacji próbki, która do tej pory była obligatoryjnym etapem przy procesie przygotowania prób zawierających monoestry do analizy, przyczyniono się do skrócenia postępowania analitycznego, zmniejszenia kosztów analiz, czasu pracy oraz stosowania dodatkowych czynników chemicznych, często toksycznych i wybuchowych. Wyniki wykazują, że korzystny wariant sposobu działania wynalazku występuje podczas analizy utrzymując temperaturę w dozowniku na poziomie 190°C, przy ciśnieniu 170 kPa.

Serdecznie gratulujemy Twórcą przyznania patentu.

Autor: Karolina Irmgard Kądziela