Zastosowanie 2-metoksyestradiolu w leczeniu mastocytozy


Naukowcy GUMed opracowali innowacyjną metodę zastosowania związku 2-metoksyestradiolu w leczenu mastocytozy.
Mastocytoza to grupa chorób nowotworowych, charakteryzujących się nadmierną proliferacją oraz nagromadzeniem komórek tucznych układu odpornościowego (mastocytów) w jednym lub wielu narządach. Objawy mastocytozy są różnorodne, w niektórych przypadkach ograniczają się jedynie do obecności zmian skórnych, w innych zajmują kilka narządów, powodując ich dysfunkcje, dotyczy to głównie wątroby, śledziony i szpiku.

Opiekun projektu: dr n. med Joanna Borzyszkowska