Sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego


Nowy sposób usprawniający izolację i oczyszczanie próbek biologicznych podczas jednoczesnego oznaczania jakościowego i ilościowego amin biogennych z moczu

Opiekun projektu: Marcin Stolarek