Panel sond do platformy RT-qPCR do analizy i klasyfikacji materiału biologicznego w wykrywaniu choroby nowotworowej


Rak jajnika jest główną przyczyną śmierci kobiet z nowotworem ginekologicznym. Każdego roku na świecie notowanych jest ponad 238 000 nowych przypadków tej choroby, a śmierć z tego powodu ponosi 150 000 kobiet.
Dane Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej wskazują, że w Polsce liczba nowych zachorowań systematycznie rośnie. Wysokie wskaźniki zachorowalności i umieralności przypisuje się przede wszystkim późnej diagnozie: ponad 75% przypadków diagnozuje się w zaawansowanym stadium (III lub IV), ponieważ choroba na początku przebiega bezobjawowo lub daje niespecyficzne symptomy. Charakterystyczne objawy pojawiają się, gdy guz przekracza 7 cm i jest trudny do wyleczenia.

Opiekun projektu: dr n. med. Joanna Borzyszkowska