Licencja na wynalazek GUMed będący efektem projektu REGENNOVA!

Licencja udzielona została na opatentowany wynalazek „Kompozycja zawierająca peptyd IM, zestaw oraz zastosowanie do pobudzania regeneracji tkanki złożonej lub leczenia ran”, opracowany w ramach realizacji projektu REGENNOVA.

Grant “Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” akronim REGENNOVA, sfinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie STRATEGMED1.

Projekt REGENNOVA został zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz dwiema firmami biotechnologicznymi. Celem projektu było opracowanie nowych związków stymulujących gojenie ran oraz regenerację układu nerwowego.

Opracowany wynalazek dotyczy zastosowania peptydu IM stanowiącego fragment hormonu tymopeotyny, jako stymulatora gojenia się ran. Problem trudno gojących się ran dotyczy milionów ludzi na całym świecie i może być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak zaawansowany wiek, cukrzyca, choroby zapalne, onkologiczne, zakażenia skóry itd. Wynalazek, po przeprowadzeniu odpowiednich prób klinicznych, ma szanse stać się nowym środkiem leczniczym do stosowania na trudno gojące się rany przewlekłe.

Autorami wynalazku, na który została udzielona licencja, ze strony GUMed są: prof. Michał Pikuła; dr hab. Anna Wardowska; dr inż. Milena Deptuła; prof. Arkadiusz Piotrowski; dr Natalia Filipowicz; dr Alina Mieczkowska; dr Piotr Madanecki.

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!