Nabór projektów do programu Inno4Vac

Inno4Vac: Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz Rozwoju Szczepionek

Inno4Vac to partnerstwo publiczno-prywatne, które zajmuje się naukowymi wyzwaniami w rozwoju szczepionek.

Cele i Działania

 1. Modele Predykcyjne:
  • Biologiczne i Matematyczne: Rozwój modeli predykcyjnych dotyczących wydajności szczepionek oraz bio-produkcji.
 2. Platforma w Chmurze:
  • Sztuczna Inteligencja i Big Data: Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz big data do budowy platformy dostępnej w chmurze, umożliwiającej ocenę skuteczności szczepionek w warunkach in silico (komputerowych).
 3. Modele Infekcji i Modele 3D:
  • Modele Infekcji Kontrolowanej i In Vitro: Rozwój kontrolowanych modeli infekcji ludzkiej oraz komórkowych, trójwymiarowych modeli in vitro, aby umożliwić wczesną ocenę skuteczności szczepionek i przewidywanie ochrony immunologicznej.
 4. Bio-manufacturing Szczepionek:
  • Platforma Symulacji In Silico: Utworzenie otwartoźródłowej platformy symulacyjnej in silico, która będzie służyć do kierowania produkcją kandydatów na szczepionki oraz testowaniem ich stabilności.

Inno4Vac stawia na innowacyjne podejście do rozwoju szczepionek, łącząc zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, big data i modelowanie komputerowe, z celami praktycznymi, takimi jak efektywna produkcja i wczesna ocena skuteczności szczepionek. W efekcie, projekt ten ma na celu znaczące przyspieszenie procesów związanych z rozwojem i produkcją nowych szczepionek, zwiększając ich skuteczność i dostępność.

Obecnie otwarte są dwa nabory:

Nabór wniosków do: 23 sierpnia