Lipopeptydowe koniugaty przyszłością medycyny regeneracyjnej. Kolejny patent dla naukowców.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej praw wyłącznych na wynalazek pt. „Lipopeptydowe koniugaty i ich sole, sposób wytwarzania lipopeptydowych koniugatów i ich soli, kompozycja farmaceutyczna zawierająca lipopeptydowy koniugat i jego sole do leczenia ran przewlekłych” (Pat.245202).

Lipopeptydowe koniugaty niosą na polu badań biomedycznych ogromne nadzieje na rozwój skutecznej i bezpiecznej metody leczenia ran. Zespół naukowców opracował biologicznie aktywne struktury zaangażowane w procesy komórkowe niezbędne w indukowaniu formowania się nowej tkanki. Opatentowane związki zawierają unikalne struktury posiadające łańcuchy peptydowe bogate w reszty hydroksy(proliny) skoniugowane z kwasem tłuszczowym. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania lipopeptydowych koniugatów i ich soli, kompozycja farmaceutyczna zawierająca lipopeptydowy koniugat lub jego sól w preparacie do stymulacji proliferacji oraz migracji fibroblastów i keratynocytów. Otrzymane produkty mogą znaleźć zastosowane w leczeniu ubytków tkankowych, obejmujących pełną grubość skóry, ran trudno gojących (przewlekłych), będących powikłaniem istniejących chorób w szczególności o podłożu metabolicznym jak rany cukrzycowe.

Opracowanie wynalazku zostało sfinansowane z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu ”Inkubator Innowacyjności+” koordynowanego przez Centrum Transferu Technologii GUMed. Projekt badawczy nr II+/II/11/2017 pt. „Synteza i ocena INNOMed czyli innowacyjnych mediatorów o potencjalnym zastosowaniu w pielęgnacji i leczeniu ran o patomechanizmie regeneracji w obliczu chorób w szczególności o podłożu metabolicznym”, realizowany był pod kierownictwem dr inż. Moniki Lahutta z Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego GUMed. Prace badawcze prowadzone były we współpracy z Wydziałem Lekarskim GUMed (Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Zakładu Embriologii, Zakład Anatomii Klinicznej) oraz Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej (Katedra Chemii Organicznej oraz Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej).

Twórcami opatentowanego wynalazku ze strony GUMed są: dr inż. Monika Lahutta, prof. dr hab. med. Michał Pikuła, dr n. med. Adriana Schumacher, dr hab. med. Anna Wardowska, mgr Ewa Nowicka, zaś ze strony PG: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn, dr inż. Piotr Sass, dr inż. Paweł Sosnowski, mgr inż. Jakub Baczyński-Keller.