Układ do pomiaru absorbancji próbki materiału biologicznego w postaci płynnej i sposób dyskryminacji zakażeń układu moczowego realizowany za pomocą tego układu

1 2

 

Przedmiotem oferty jest urządzenie, które pozwala na rozróżnienie Urosepsy i UTI w próbce moczu pacjenta w czasie krótszym niż 20 minut.

Kontakt:

mgr inż. Karolina Irmgard Kądziela

tel. 58 349 10 09

karolina.kadziela@gumed.edu.pl