Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego opracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków MEiN z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się z technologiami powstającymi na uczelniach, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno pacjentów, społeczeństwa, badaczy a także medyków. Prezentowane innowacje mają zastosowanie zarówno w zakresie diagnostyki, wspomagania procesu diagnostyki, leczenia, terapii czy profilaktyki przy zastosowaniu takich rozwiązań jak – aplikacje mobilne, urządzenia medyczne a także oprogramowania wspomagające analizy.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2023 r. w godz. 10:00-15:30 w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed, (Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza), al. Zwycięstwa 41/42 w Gdańsku.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zwiedzić nową wystawę, poświęconą innowacjom w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.