Wynalazki GUMed prezentowane podczas targów MEDICA 2022

W dniach 14-17 listopada 2022 w Dusseldorfie odbyły się targi branży medycznej MEDICA 2022 podczas których po raz pierwszy były prezentowane wynalazki naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki współpracy Centrum Transferu Technologii GUMed z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferta naszych naukowców została zaprezentowana na stoisku informacyjno-promocyjnym w ramach Branżowego Programu Promocji sprzętu medycznego.

MEDICA to największe forum medyczne na świecie przyciągające już od ponad 40 lat przedstawicieli branży z całego świata. Wydarzenie skierowane jest do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, służby zdrowia, przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych. Targi są doskonałą okazją do zapoznania się z szerokim spektrum działania jednostek opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz zarządzanie obiektami medycznymi. W 2022 roku 19 hal wystawienniczych kompleksu Messe Dusseldorf gościło ponad 5000 wystawców z całego świata wśród których największą grupę stanowiły podmioty azjatyckie. Przez cztery dni targów było ponad 81 000 odwiedzających.

Medica_2022_Polskie_stoisko.jpg

Przedstawiciele polskiego sektora medycznego mieli możliwość dotarcia ze swoją ofertą bezpośrednio do potencjalnych kontrahentów korzystając z powierzchni zaaranżowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na ekranach multimedialnych wyświetlane były filmy oraz prezentacje promujące rozwiązania polskiego przemysłu medycznego. Zarówno doskonała organizacja stoiska zapewniająca komfortowe warunki do prowadzenia rozmów biznesowych, jak również zaangażowanie pracowników PARP sprawiły pojawienie się setek odwiedzających z całego świata. Spośród 100 polskich podmiotów promowanych podczas imprezy ponad 50 było obecnych na targach osobiście w celu nawiązywania nowych kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami.

Marcin Stolarek z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczył w targach prezentując know-how, technologie oraz innowacyjne projekty realizowane przez naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym celu odbył dziesiątki rozmów, których głównymi tematami były możliwości sprzedaży, bądź udzielenia licencji podmiotom zainteresowanym prezentowanymi wynalazkami. Dodatkowo w ramach podejmowanych aktywności reprezentant  GUMed brał udział w spotkaniach biznesowych typu „business to business” (B2B) „MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022” organizowanych przez Enterprise Europe Network, największą europejską sieć ośrodków i instytucji, wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkań w ramach giełdy kooperacyjnej firmy pytały o możliwości budowania konsorcjów w celu inicjowania współpracy a także o doświadczenia z zakresu budowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych realizujących prace badawczo-rozwojowe. Na oficjalnym polskim stoisku informacyjno-promocyjnym prezentowane były następujące wynalazki:

1. Aparat do zbierania kondensatów wydychanego powietrza – urządzenie do nieinwazyjnego pobierania kondensatów gazów oddechowych.
Twórcy: prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Lucyna Konieczna z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, prof. dr hab. lek. med. Janusz Siebert, dr inż. Łukasz Doliński, prof. Marek Krawczuk, dr inż. Grzegorz Redlarski z Politechniki Gdańskiej

2. Bio3P – oprogramowanie służące do gromadzenia, zarządzania i przetwarzania danych o pacjentach, dawcach i materiale biologicznym, jak również zarządzaniem całymi kolekcjami biologicznymi i ich składowaniem.
Twórcy: dr hab. Jakub Mieczkowski, dr Natalia Filipowicz z Międzynarodowej Agendy Badawczej

3. DEROtator R.PAN – narzędzie chirurgiczne umożliwiające bezpieczną derotację bezpośrednią kręgosłupa w przebiegu operacyjnego leczenia skoliozy.
Twórca: prof. dr hab. Rafał Pankowski z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

4. Urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego – urządzenie złożone z sondy wyposażonej w czujniki pomiarowe oraz elektronicznej jednostki sterującej wykorzystywane podczas resekcji zmienionych patologicznie narządów przewodu pokarmowego w celu uzyskania informacji o stopniu wysycenia tkanek tlenem. Ułatwia to przeprowadzenie poprawnego zespolenia zapewniającego prawidłowe gojenie się rany.
Twórcy: prof. dr hab. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed – jako uczestnik targów prezentował rozwiązanie, dr inż. Adam Bujnowski, prof. dr hab. inz. Jerzy Wtorek, dr Tomasz Neumann z Politechniki Gdańskiej

5. Zestaw do ekstrakcji dyspersyjnej do fazy stałej oraz sposób ekstrakcji dyspersyjnej wykonany techniką druku 3D, pozwalający na całkowite i powtarzalne rozdzielenie faz ciekłej i stałej w procesie ekstrakcji dyspersyjnej.
Twórcy: prof. Tomasz Bączek; dr Mariusz Belka; dr Szymon Ulenberg; mgr Dagmara Szynkiewicz; mgr Paweł Georgiev z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej.

6. Nakładkę ekranującą do dermoskopów – wyposażonych w magnesy eliminujące wpływ pola magnetycznego na funkcjonowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Wynalazek zmniejsza natężenie pola magnetycznego do poziomu dopuszczalnego przez producentów kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych.
Twórcy: dr inż. Zbigniew Usarek z Politechniki Gdańskiej, dr Grzegorz Sławiński z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed i dr Martyna Sławińska z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed we współpracy z prof. Grzegorzem Raczakiem i prof. Ewą Lewicką z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz dr. hab. Michałem Sobjankiem i prof. Romanem J. Nowickim z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologi

7. Innowacyjne urządzenie do wykonywania biopsji tkanek miękkich ludzkich i zwierzęcych – urządzenie służące do biopsji gruboigłowej, które w odróżnieniu od obecnie stosowanych urządzeń pozwoli na jednoczesne pobranie tkanki zdrowej i patologicznej, skracając czas zabiegu oraz minimalizując dyskomfort pacjenta.
Twórcy: prof. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz dr inż. Adam Bujnowski, prof. Jerzy Wtorek i dr inż. Lech Józefiak z Politechniki Gdańskiej

8. Opracowanie zestawu diagnostycznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią – zestaw diagnostyczny do badania moczu umożliwiający znaczące ograniczenie błędów przed laboratoryjnych i uproszczenie sposobu interpretacji wyników.
Twórcy: dr hab. Tomasz Jarzembowski, dr hab. Lidia Piechowicz i dr Katarzyna Wiśniewska z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, prof. Ewa Bryl i dr Agnieszka Daca z Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej oraz prof. Jacek Witkowski z Katedry i Zakładu Fizjopatologii.

9. Detektor fazy oddychania – urządzenie służące do identyfikacji fazy oddechu u pacjenta oddychającego spontanicznie przez sztuczną drogę oddechową (rurkę intubacyjną lub tracheotomijną) z podłączonym wymiennikiem ciepła i wilgoci.
Twórcy: dr Tomasz Zwoliński, prof. dr hab. Radosław Owczuk, dr Magdalena Wujtewicz, Rita Hansdorfer-Korzon.

10. Układ do pomiaru absorbencji próbki materiału biologicznego w postaci płynnej i sposób dyskryminacji zakażeń układu moczowego realizowany za pomocą tego układu – urządzenie pozwalające na diagnostykę urosepsy z próbki moczu pacjenta w czasie krótszym niż 20 minut.
Twórcy: dr inż. Paweł Wityk, prof. dr hab. Michał Markuszewski, mgr inż. Patryk Sokołowski, dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, dr hab. Beata Krawczyk

Wyjazd na targi MEDICA 2022 został zrealizowany w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Centrum Transferu Technologii GUMed.

LOGO_FEU_RP_UE.jpg