Bez kategorii

Kolejny patent dla Badaczy GUMed

Z przyjemnością informujemy, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał dokument patentowy dla wynalazku pt. „Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy do zastosowania u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne”. Rozwiązanie powstało jako efekt pracy zespołu naukowców z II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii a także z […]

Kolejny patent dla Badaczy GUMed Read More »

Fundusze kapitałowe: siła napędowa innowacji w branży medycznej

W branży medycznej, spin-offy powstałe na uczelniach wyższych pełnią zasadniczą rolę w dostarczaniu innowacyjnych pomysłów z laboratoriów badawczych na rynek. Wspierając ten proces, fundusze kapitałowe stają się strategicznymi partnerami, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także wiedzę o i wsparcie biznesowe dla zespołu spółki. Istotą funkcjonowania funduszy kapitałowych jest generowanie zysków poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia

Fundusze kapitałowe: siła napędowa innowacji w branży medycznej Read More »

Tajwańsko – Polskie Forum sektora medycznego 2023 – webinarium i spotkania B2B

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wspólnie z Industrial and Technology Research Institute (ITRI) oraz Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) zaprasza na Tajwańsko – Polskie Forum dla firm sektora medycznego 2023, organizowane w dniach 22-23 listopada 2023 r. w formule online. Program Forum obejmie zarówno webinarium z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z

Tajwańsko – Polskie Forum sektora medycznego 2023 – webinarium i spotkania B2B Read More »

Modele biznesowe w komercjalizacji

Pojęcie modelu biznesowego po raz pierwszy pojawiło się w literaturze w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Jednak dopiero około 2000 roku termin ten został spopularyzowany wraz ze dynamicznym rozwojem technologii telekomunikacyjnych, w szczególności informatycznych. Obecnie jest to termin powszechnie znany w środowisku biznesowym i narzędzia służące do tworzenia i oceny biznesowych i wykraczają daleko poza obszary

Modele biznesowe w komercjalizacji Read More »

Trwa nabór do szóstej edycji Szkoły Pionierów – międzynarodowego programu edukacyjno-inkubacyjnego PFR

Masz głowę pełną pomysłów, a nowe technologie to Twój konik? Aplikuj do szóstej edycji Szkoły Pionierów PFR i podbij świat innowacyjnej przedsiębiorczości! Już po raz szósty Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poszukuje utalentowanych przedstawicieli różnych branż, by pomóc im stworzyć interdyscyplinarne zespoły i opracować przełomowe rozwiązania biznesowe. Czym jest Szkoła Pionierów PFR? To wyjątkowy międzynarodowy program

Trwa nabór do szóstej edycji Szkoły Pionierów – międzynarodowego programu edukacyjno-inkubacyjnego PFR Read More »

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga)

Członkowie zespołów naukowych prowadzących prace badawczo-rozwoje powinni dążyć do budowania i podnoszenia kompetencji z zakresu poprawnego tworzenia MVP.  Posiadanie umiejętności w tym obszarze pozwala zwiększać efektywność uzyskiwanych rezultatów w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych, w szczególności tych o charakterze komercyjnym. W tym celu warte zainteresowania są narzędzia zgodne z założeniami metody Lean Startup. Poprzez swoją logikę i

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga) Read More »

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego opracowane w ramach projektu

Konferencja Uczelnie otwarte na innowacje Read More »