Nagroda Naukowa AstraZeneca

AstraZeneca, Institute of Cancer Research (ICR) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową AstraZeneca.

Cel:

Konkurs ma na celu wyłonienie w drodze konkursu badacza z Polski, który dołączy do grupy badawczej w Institute of Cancer Research w Londynie i weźmie udział w innowacyjnym onkologicznym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu i naprawy DNA.

Składanie wniosków: od 9 grudnia 2022r. do 3 lutego 2023r.

Zakres badawczy: Naprawa DNA i stabilność genomu

Kto może aplikować:  Naukowcy i lekarze na wczesnym etapie:

  • W trakcie studiów doktoranckich w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych,
  • Z tytułem doktora uzyskanym w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych przyznanym po 1 stycznia 2017r.,
  • Z tytułem lekarza medycyny uzyskanym po 1 stycznia 2015r.

Nagroda: 

  • 10 miesięczny pobyt w Institute of Cancer Research w Londynie,
  • miesięczne stypendium w wysokości 2100GPB.

Webinar informacyjny: 20.01.2023 r o godzinie 14:00

Więcej informacji na stronie:

Informacje o Nagrodzie Naukowej AstraZeneca

Materiał promocyjny Nagrody Naukowej Astra Zeneca