Nabór do Programu „Platformy mentoringowej WHIH” został przedłużony do 24 lutego 2023 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”. Jest to inicjatywa skierowana do akademickich zespołów badawczych, której organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIHOPIS PROGRAMU.

Program mentoringowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej. Mentoring zapewnią przedstawiciele Partnerów projektu:

  • Adamed Pharma S.A.
  • Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
  • Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
  • EIT Health
  • IQVIA Commercial Sp. z o.o.
  • Merck Sp. z o.o.
  • Philips Polska Sp. z o.o.
  • Pure Biologics S.A.
  • Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej). Projekty muszą posiadać potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

Harmonogram I edycji Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub (aktualizacja z dn. 06.02.2023)

23 stycznia do 24 lutego 2023 – nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie

27 lutego do 3 marca 2023 – I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez Uczelnie biorące udział w Programie

6 do 17 marca 2023 – II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora- Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów

20 do 31 marca 2023– III etap oceny w formie sesji matchmakingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni Mentorzy

kwiecień – czerwiec 2023 – indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

Nabór do udziału w I edycji Programu platformy mentoringowej WHIH prowadzony na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:

Zespoły powinny złożyć wnioski w wersji papierowej, a ich skany przesłać w wersji elektronicznej na adres: ctt@gumed.edu.pl w terminie do 24.02.2023 r. Wzór wniosku aplikacyjnego, który należy uzupełnić znajduje się tutaj: WNIOSEK

Regulamin „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” znajduje się na stronie Warsaw Health Innovation Hub: REGULAMIN