Patent na wynalazek GUMed

Prof. dr hab. Ivan Kocić oraz dr Izabela Rusiecka z Katedry i Zakładu Farmakologii GUMed uzyskali patent na wynalazek „Nowe związki wankomycyny i TP10, sposób ich otrzymywania, kompozycja oraz zastosowanie w leczeniu przeciwbakteryjnym”.

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny biokoniugat stanowiący połączenie powszechnie znanego antybiotyku jakim jest wankomycyna z białkiem transportującym – transportanem 10 (Van-TP10). Projekt powstał we współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem Gdańskim.

Wankomycyna jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie typu Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. i Clostridium difficile. Infekcje te często występują u osób po: długim pobycie szpitalnym, przewlekłej chorobie oraz długim okresie zażywania antybiotyków. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia zlokalizowane w tkance mózgowej takie jak bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Skuteczność wankomycyny jest niewystarczająca z uwagi na coraz większą ilość wielolekoopornych szczepów bakterii szpitalnych. Dlatego też, istnieje zapotrzebowanie na antybiotyk o lepszej skuteczności antybakteryjnej i dobrze penetrujący tkankę mózgową. Właściwości te udało się osiągnąć poprzez skoniugowanie wankomycyny z transportanem 10, który posiada działanie przeciwbakteryjne oraz zdolność transportowania leków do wnętrza komórki. Stworzenie koniugatów Van-TP10 poprawiło własności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne w porównaniu do samej wankomycyny, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej toksyczności komórkowej. Koniugaty Van-TP10 wykazują lepsze efekty przeciwbakteryjne oraz niski poziom toksyczności w stosunku do klinicznych szczepów metycilino-opornych Staphylococcus aureus (MRSA). Nowe koniugaty mogą okazać się pomocne w leczeniu zagrażających życiu infekcji, szczególnie tych zlokalizowanych w mózgu, a w związku z tym mogą być wykorzystane jako leki w przemyśle farmaceutycznym jako alternatywa dla tradycyjnej wankomycyny.