Inkubator GUMed – wyniki drugiego naboru wniosków.

Trzy projekty naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymały dofinansowanie badań w ramach drugiego naboru wniosków w działaniu Inkubator GUMed. W oparciu o wyniki Oceny Formalnej i Oceny Komitetu Inwestycyjnego finansowanie zostało przyznane następującym projektom:

1. Badania in vivo oraz opracowanie prototypu potencjalnego leku przeciwnowotworowego nowej generacji Graph-2-ME opartego na grafenie w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry – dr hab., prof. Uczelni Magdalena Górska-Ponikowska.
2. Ocena toksyczności ostrej i przewlekłej zmodyfikowanego oksysterolu CF3-7α,25OHC i barbadyny in vivo – dr Aleksandra Rutkowska (wsparcie przyznane warunkowo).
3. Produkcja wariantu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza w bakteryjnym systemie ekspresji – dr hab. prof. Uczelni, Marcin Okrój.
Realizacja projektów zostanie rozpoczęta po podpisaniu Porozumień z Kierownikami Projektów.

Celem działania Inkubator GUMed jest zapewnienie wsparcia na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych. Inkubator GUMed przewiduje możliwość otrzymania do 150 tys. zł wsparcia na jeden projekt obejmujący m. in. koszty prac laboratoryjnych, wydatki na zakup materiałów i surowców, przygotowanie prototypu, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, koszty ochrony patentowej.
Działanie Inkubator GUMed realizowane jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Program IDUB)”.