Urządzenie do przeprowadzania ekstrakcji dyspersyjnej do fazy stałej


Przedmiotem oferty jest urządzenie, które pozwala na rozróżnienie Urosepsy i UTI w próbce moczu pacjenta w czasie krótszym niż 20 minut.

Opiekun projektu: Karolina Irmgard Kądziela